Vår lokalavdeling er den største i Norsk Jernbaneklubb. Ikke så rart da vi sogner til det sentrale Østlandsområdet med Oslo i spissen. Lokalavdelingen omfatter Oslo, Akershus (med unntak av Ski, Ås, Frogn og Vestby), Røyken, Hurum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lunner og Gran.

Vårt møtelokale er i annen etasje på Bryn. Våre medlemsmøter blir fortrinnsvis lagt hit, da det er gode kommunikasjoner fra nær sagt hele Oslo. I vår lokalavdeling er det også en høyst oppegående gjeng som sysler med modelljernbane. Denne gruppen ledes av Steinar Snøtun.

 

Følgende personer utgjør styret for 2021:

  • Erik Grovassbakk, Oslo (leder og varautsending til klubbens representantskap)
  • Nils Håkon Sandersen, Råde (styremedlem, kasserer og utsending til representantskap)
  • Stein Olav Hohle, Oslo (styremedlem)
  • Stig H. Fjeldstad, Oslo (styremedlem)
  • Christoffer Bjørgen Nilsen (varamedlem)

 

Kontaktinformasjon

NJK Oslo
Postboks 1492 Vika
0116 Oslo

Epost