Møterommet i 2. etasje på Bryn - Grahamsalen - kan brukes av alle grupper i NJK.

 

altalt

 

Grahamsalen har navnet sitt etter William Graham - Norges første første lokfører. Han var født i England i 1821 og kom til Norge i forbindelse med anlegget av Hovedbanen. Ved den offisielle åpningen av Hovedbanen 1. september 1854 var det Willam Graham som kjørte toget Eidsvoll-Christiania. Det var den første norskfødte lokfører Johan Christian Hønen som hadde æren av å kjøre åpningstoget Christiania-Eidsvoll. I 1890 gikk Willam Graham av med pensjon og han døde i 1909.

Reservering av møterommet gjøres ved å sende e-post til NJK Oslo.