Notodden Jernbanesenter

DS604251x Notodden stasjon

Notodden Jernbanesenter AS ble etablert 18.01.2012 og har hatt som formål gjennom bruk av historisk jernbanemateriell å utvikle og drifte aktiviteter innen reiseliv, verksted, undervisning og formidling, samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Det har tatt lengre tid enn forventet å få på plass aktivtet knyttet til Notodden Jernbanesenter og selskapet er nå foreløpig lagt ned, men vil kunne gjenoppstå så snart det blir en aktivitet på Notodden stasjon.

Det jobbes politisk med å få på plass en finansiering slik at Tinnosbanen igjen vil bli opprustet til å bli en fullverdig jernbanestrekning etter mange års forfall i vedlikehold, samt plassering av en tømmerterminal i området Gransherad-Tinnoset.

Samarbeid med Norsk Jernbanemuseum er en prioritert oppgave.