2018 Tog til alle tiderBind1 600 72Norsk Jernbaneklubb Forlaget ble opprettet i 2008 for å videreføre Forskningsavdelingens bokutgivelser.  Fra 2010, med utgivelsen av Norsk jernbanekalender 2011, har Forlaget overtatt ansvaret for kalenderutgivelsene.  I den forbindelse ble det opprettet en egen, fast kalenderredaksjon.

Gjennom årene siden den første utgivelsen i 1978, har Norsk Jernbaneklubb (NJK) utgitt et stort antall bøker, både enkelttitler og serier, det siste i form av Banedata, Norske Lok og Motorvogner og årbokserien Skinnelangs.  Dette er bøker som frem til slutten av 2017 har utkommet med henholdsvis fire, åtte og seks utgaver, og hvor Banedata og Norske Lok og Motorvogner er oppslagsverk som brukes flittig av blant annet de som jobber med eller i tilknytning til jernbanerelaterte fag.

1. november 2018 kom Tog til alle tider, bind 1.  Dette praktverket på over 400 sider og med mer enn 700 bilder presenterer ruteopplegg og togsammensetninger for landets mange jernbanestrekninger.

 

 

 

2013 Banedata2013 150 72

Entusiastene og det frivillige miljøet er viktig for utbredelsen av interesse for jernbane, og det frivillige miljøet har gjennom historien vist seg viktig for bevaringen av historisk jernbanemateriell. Det frivillige miljøet er også viktig når det gjelder å ta vare på og formidle jernbanehistorie, samtidig som det også har øye for dagens virkelighet. Denne kombinasjonen kommer meget godt til syne gjennom oppslagsverk som Banedata og Norske lok og motorvogner.

 

 

2017 NLM 2017 150 72

Med Norsk lok og motorvogner 2017 ble det velkjente lommeformatet forlatt til fordel for stående A4, et format som gir anledning til å presentere vesentlig større bilder.

 

 

 

 

 

2010 Med blikk for jrbhist 40 aar med NJK 150 72

28. juni 2010 ble NJKs jubileumsbok Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb lansert ved en tilstelning ved spor 19 på Oslo S og tur med museumstog til Movatn.  Underveis ble det servert lunch i spisevogn Eo 119.  Boken presenterer store deler av NJKs virksomhet gjennom 40 år, og bør være en selvsagt del av ethvert NJK-medlems bokhylle.

 

 

 

 

2019 NJK kalenderen 600 72

Nye boktitler kommer med jevne mellomrom, Norsk Jernbanekalender kommer hvert år i tide til museumsbanenes kjøresesong. Bok- og kalenderutgivelsene er med på å finansiere NJKs verdifulle arbeid med å sikre jernbanens kulturhistorie, og ved å sikre deg ditt eksemplar av de ulike bøkene er du med på å støtte dette viktige arbeidet.

 

 

 

 

 

  

 

2019 NJK kalenderen Farris Spesial 600 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de følgende sidene vil du finne opplysninger om NJKs ulike utgivelser, god fornøyelse!