Lokalavdeling Østfoldbanen

Lokalavdelingen Østfoldbanen ble stiftet høsten 1988.

Navnet ”Østfoldbanen” ble valgt fordi banen går gjennom Follo og Østfold, som også er det området lokalavdelingen dekker. Follo er en del av Akershus fylke som omfatter kommunene Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Lokalavdelingens første klubblokaler var i stasjonsmesterboligen på Holstad stasjon. Når dobbeltsporet fra Ski til Sandbukta sto ferdig i 1996 overtok Statens vegvesen bygningen, og lokalavdelingen flyttet til Kråkstad stasjon på østre linje. Her innredet vi klubblokaler i en gammel verkstedvogn, som på grunn av sin røde farge har fått navnet ”Den Røde Baron”.

 I disse lokalene holder vi fortsatt til, og har ”åpen vogn” for medlemmer hver mandag kveld fra kl. 18.30.
 

 

I vogna er det mulig å få kjøpt både noe å drikke og å bite i, samtidig som praten går livlig om det meste, men helst om jernbaner.
I den ene enden, i et rom som utgjør ca. 1/3 av vogna, er det satt opp en modelljernbane i skala H0. Her kan de som ønsker det ta med seg eget materiell for prøvekjøring.
Anlegget kan kjøres både analogt og digitalt, men mangler fortsatt landskap. Så her er det store muligheter til kreativ utfoldelse for ivrige landskapsbyggere.

Det har blitt tradisjon at lokalavdelingen samles på Kråkstad, utenfor klubblokalet, på sankthansaften hvert år. Da fyres det opp i det vi har av griller og rigges opp langbord og telt. Det blir som regel også lotteri til inntekt for klubbkassa.
Sankthansfeiringen på Kråkstad er, sammen med det tradisjonelle julemøtet på Waldemarhøy i Ski, to av de best besøkte medlemsarrangementene i lokalavdelingen.

I tillegg arrangerer lokalavdelingen årlig en modelljernbanemesse i Kråkstad samfunnshus.

Men det avholdes også andre medlemsmøter og turer med jevne mellomrom.
Det har bl.a. blitt mange vellykkede arrangementer på Fredriksten festning i Halden, og tur til Gamlebyen Modelljernbanesenter i Fredrikstad, her kunne H0 modeller av mange slag beundres i timevis.

Kort sagt mangler det ikke på tilbud til jernbaneinteresserte i Follo og Østfold, så her er det fortsatt rikelig å ta av til lokalavdelingens arrangementer i fremtiden. 

Besøk gjerne vår Facebook-side: https://www.facebook.com/NJKostfold/

Medlemsblad

Medlemsbladet vårt heter Sydbaneracer'n, og det kan du laste ned ved å klikke her.