Navnet "Den Røde Baron" leder kanskje tankene hen til en fremragende flyver under 1. verdenskrig, men i vårt tilfelle er det Lokalavdeling Østfoldbanens lokaler vi snakker om. Nærmere bestemt vår kjære trevogn som står godt hensatt i spor 4 på Kråkstad stasjon. Faktisk svært godt hensatt, siden sporvekselen til østre linje ble tatt opp for noen år siden...


Vogna bærer nummeret 18038 og har en broket fortid. Den består, etter det vi har fått høre, av to vogner bygget sammen til en. Boggier og ramme fra en vogn og vognkasse fra en annen. Når vi overtok vogna sto den på Sundland vst. i Drammen og var nettopp utrangert som verkstedvogn på Hamar. Det var også som verkstedvogn NJK benyttet vogna da den først kom til Kråkstad st. Den gang (rundt 1990) ble det foretatt noe restaurering og vedlikehold av Krøderbanens vogner i spor 4 på Kråkstad. Lokalavdelingen Østfoldbanen sto for dette arbeidet, og det var stort behov for et sted å lagre verktøy og utstyr.


I 1996 var det for lengst over med restaurering av veteranvogner på Kråkstad, og 18038 eller "Den Røde Baron" som vi nå hadde begynt å kalle den sto alene igjen på spor 4. Siden lokalavdelingen mistet sitt første medlemslokale på Holstad st. ved ferdigstillelsen av dobbeltsporet til Sandbukta, tok vi like godt vogna på Kråkstad i bruk som medlemslokale.


alt