Velkommen til Norsk Museumstog!

NMT Ask getolNMTs veterantog i nærheten av Ask i Ringerike. Foto: Getol.

Historiske Togreisers kjøreprogram i 2021

Historiske togreiser AS må dessverre meddele at vårens turer ikke lar seg gjennomføre pga. kravene til smittevern ifht. den Covid 19 pandemien vi er inne i. Vårt materiell gjør det ikke mulig å opprettholde kravet til minimum en meters avstand.
Vi planlegger oppstart av 2021 - sesongen med første kjøredag Nordmarka rundt 19. august. Fortsatt med et lite forbehold om at Covid 19 - restriksjonene er redusert såpass mye at kjøringene lar seg gjennomføre. 
Høstens kjøreprogram vil etter planen by på turer til flere interessante utfluktsmål. Mere informasjon følger ca. uke 15.

Norsk Museusmtog (NMT) er en driftsavdeling i Norsk Jernbaneklubb. Vi står for kjøring av historiske tog på det nasjonale jernbanenettet. Framføringen skjer på første klasse med spisevogn, barvogn og salongvogner, og er innrettet med et tilbud for de som vil ha en spesiell opplevelse. De reisende får utsøkt servering i flotte omgivelser, fullt på høyde med hva man forbinder med kjente luksuriøse tog i utlandet. All servering besørges av restaurant Sult, og tilbudet omfatter både turer Nordmarka rundt og på Bergensbanen, men også charterturer på nærmere avtalte strekninger. Togene framføres i samarbeid med Norsk jernbanemuseum, og markedsføres under navnet Historiske Togreiser.

Ønsker du å bli med på en Kulinarisk togreise?

Nyte en bedre middag i spisevogn fra 1926 mens vakre Norge passerer utenfor vinduene?