Skd 206.040 på Støren 20.08.2008. Foto Thomas Markovic

Etter nedleggelsen av Støren som lokasjon for virksomheten, er alt sendt bort eller hugget. Imidlertid har vi beholdt 206.040 i Trøndelag. Denne står pr. i dag lagret på privat grunn i påvente av en mer permanent plassering. 206.040 er en skiftetraktor bygget av Thune og Hamar i 1938, lakkert i nydesign.

Tidligere litra Sk type 1c (til 1939), Skb 201 (til 1961-1965). Traktoren var opprinnelig stasjonert i Trondhjem Distrikt, blant annet på Støren og Verdal stasjoner. Overtatt fra NSB på 1990-tallet og eies av Norsk Jernbaneklubb. 

 

Under er en tabell over materiell som ble oppbevart og ivaretatt på Støren fram til våren 2020. Du kan klikke på enhetens nummer hvis du vil se flere bilder av enheten på NJK Materielldatabasen.

Nåværende Nr. Litra Beskrivelse Status

Foto Thomas Markovic

25561 B3 type 2 2. klasse sittevogn bygget av Strømmen 1963, nydesign Eina

513-tm4088

25661 B3K 2. klasse sittevogn utstyrt med fergekroker, bygget av Strømmen 1972, mellomdesign Eina

A2 24004 på Støren 23.11.2002. Foto Thomas Markovic

24004 A2 1. klassevogn bygget av Strømmen 1967, mellomdesign Eina

Foto Thomas Markovic

21201 BR Kafeteriavogn bygget av Strømmen 1972, gammeldesign Eina

515-tm4091

21521 BF11 Kombinert 2. klassevogn og F-avdeling, bygget av Strømmen 1966, gammeldesign Eina

Foto Thomas Markovic

24051 C3 Salongvogn bygget av Linkõping 1947, nydesign Eina

tm2731117

24114 AB11K Kombinert 1. og 2. klassevogn bygget av Strømmen 1964, nydesign Eina

Foto Thomas Markovic

19009 FVde Finkevogn bygget av Skabo 1941, nydesign Hugget Støren

Foto Thomas Markovic

62 BFS 91 Styrevogn bygget av Strømmen og levert i januar 1956, gammeldesign. Opprinnelig litra CFox3a t.1 til 1956, BFox3a t.1 til 1970, deretter BFS 91. Opprinnelig nr. 18783. Utrangert i 1996, overtatt av NJK i 1997. Grorud
001 8 42 76 827 5 001-8 Ibbghnps Ombygget kjølevogn med aggregat. Tidligere brukt i transporter for Tine.

Hugget Støren

002 6 42 76 827 5 002-6 Ibbghnps Ombygget kjølevogn med aggregat. Tidligere brukt i transporter for Tine.

Krøderbanen

lbblps 033 9 21 76 825 6 033-9 Ibblps Kjølevogn bygget av Strømmen 1979-1981 Hugget Støren
21 76 825 6 029-7 Ibblps Kjølevogn bygget av Strømmen 1979-1981 Hugget Støren

PB050066

21 76 825 6 028-9 Ibblps Kjølevogn bygget av Strømmen 1979-1981. Ombygget til verkstedvogn, og kjøpt fra CargoNet i 2014 Gamle Vossebanen
tm2841 21 76 150 0 242-5 Gbs Lukket godsvogn

Gamle Vossebanen

IMG 1356 800x600 603 Di 3 Dieselelektrisk lokomotiv, bygget i 1954 av NoHAB. Eies av JBV Norsk Jernbanemuseum, lagret hos NJK Verkstedgruppe Trøndelag. Hamar
hbbis239 5.tm 42 76 226 8 239-5 Hbbis Lukket godsvogn Hamar
Foto Thomas Markovic 164 Skd 220b Skiftetraktor opprinnelig bygget som Skd 220a, av Kronstad 1964, NSB grønn. Satt i drift 4.7.1964, etter utrangering overtatt av NJK i 1998. Tidligere benyttet av elektroavdelingen i Trøndelag (Kvål st). Traktoren ble hugget i april 2010. Hugget
21010 WLA Sovevogn Solgt OBAS
21012 WLA Sovevogn Solgt OBAS
40 76 946 1 021-0 Xgm Tankvogn Hugget
1619 40 76 946 1 026-9 Xgm Tankvogn Hugget
40 76 943 1 059-7 Xbg Tankvogn Hugget
CIMG6766 21 76 805 3 003-7 Iblps Lagervogn Solgt ASVB
CIMG334411 21 76 150 0 039-5 Gbs Lagervogn (tidl. litra Xbm) Solgt ASVB
tm28111140 42300 G4 Lagervogn (tidl. litra Gbkls) Overført NJK Krøderbanen
tm5460 435 Xco Losjivogn Overført NMT
Foto Thomas Markovic 02 BM 91H Motorvogn bygget av Strømmen 1955, gammeldesign. Opprinnelig litra Cmdo type 11 til 1956, Bmdox type 91 til 1970, BM 91 til 1971, deretter BM 91H. Opprinnelig nr. 18330. Utrangert i 1996, overtatt av NJK i 1997. Tidligere stasjonert i Trondheim (1955), Oslo (1966), Trondheim (1969-71), Hamar (1969). Overført NJK Krøderbanen, driftsvogn
Skifting Støren 1.12.2015 4 800x600 1246 R Redskapsvogn (tidl. Xbm 40 76 943 5 228-4) med losji og verkstedrom. Tidligere redskapsvogn i Mo i Rana. Avgitt til Stensli st på Rørosbanen