Forske i jernbanehistorie?
Ta vare på fotografier, tegninger og dokumenter?
Publisere artikler og bøker?

NJK Forskningsavdelingen er et nettverk for de som vil vite mer om norsk jernbanehistorie og formidle den eller støtte opp under slik virksomhet.

Hovedområdene

  • Arkivvirksomhet: fotoarkiv, tegningsarkiv, dokumentarkiv og bibliotek. Arkivene er lite tilgjengelig utover det som tilbys på Internett:
  • Formidling av jernbanehistoriske emner på Internett:

Organisering

  • Forskningsavdelingen er en aktivitetsavdeling i Norsk Jernbaneklubb. Leder utpekes av Representantskapet.
  • Leder: Svein Sando. Post til leder sendes til .