Økte strømpriser gir store konsekvenser for museet Gamle Vossebanen

seims2021 600Gamle Vossebanens verksted på Seimsmark. Foto: Håkon Berg Gunnarson

 

De formidable strømprisene er i ferd med å ødelegge økonomien for frivillig sektor. Derfor skrev GVB et notat som ble sendt til Kulturdepartementet i begynnelsen av januar. Dette har relevans for alle NJKs avdelinger og driftsgrupper, så vi oppfordrer alle til å ta tak i dette lokalt.

Museet Gamle Vossebanen:

Museumsjernbanen Gamle Vossebanen er både et levende museum og et fredet kulturminne. Vi har om lag 15.000 årlige dugnadstimer, samt fem ansatte på timesbasis. Museet har flere verksteder med løpende aktiviteter, samt ansvaret for 5.500 m2 bygningsflate.

Situasjon 2021:

Basert på offentlig tilgjengelig statistikk (los.no: Historiske strømpriser), så ble strømprisene for hele 2021 hele 288% høyere sammenlignet med et gjennomsnitt for årene 2015 til 2020. 

 

strom1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenligner en strømprisene for perioden september – desember 2021 med gjennomsnittet for årene 2015 til 2020 for samme periode, så er prisstigningen på 435%. Ser vi på desember alene, så var prisstigningen 573%. 

strom2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose 2022:

Prisprognosene for 1. kvartal i 2022 (Norgesenergi: markedskommentarer) varierer mellom 100 og 150 Euro/MWt – noe som tilsvarer prisvariasjoner innenfor områdene som var tilfellet i perioden november og desember 2021. Dette betyr ekspertestimater i området 500% økning i strømpriser for 1. kvartal 2022.

 

Konsekvenser:

Strømprisene medfører en betydelig økt kostnad for museet GVB, og det vurderes nå om vi skal ytterligere redusere strømuttaket og permittere to ansatte fram til mai. Dette vil medføre at verkstedet må stenges også for frivillig innsats, og det vil være en reduksjon i den museale restaureringsproduksjonen tilsvarende 3 årsverk på årsbasis.

 

Kompensasjon:

Museet Gamle Vossebanen har beregnet merkostnadene på strøm for vinteren 2021-22 til 150-200.000 kr. På bakgrunn av at differansen - mellom produksjonspris på 3-10 øre/kWt og utsalgspris på 300 til 800 øre/ kWt - tilfaller det offentlige - kommune, fylkeskommune og Staten – så etterlyser vi en god kompensasjonsordning for vår sektor fra dem som drar inn disse inntektene.

Dette notatet ble sendt inn via Frivillighet Norge og Kulturvernforbundet til Kulturdepartementet. Nå kom Regjeringen på banen allerede den 19. januar med melding om at frivillige organisasjoner vil få strømstøtte fra Kulturdepartementet via kommunen.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte - regjeringen.no

Dette er et gledelig resultat av vår og alle andres henvendelser.

Det en bør være klar over er at det ikke bare er Staten som hover inn penger på de høye prisene, men også Fylkeskommunene og kommunene vil i mange tilfeller ha store muligheter for ekstra tilskudd – ut over det som Staten bevilger. Derfor bør alle avdelinger være proaktive og sende åpne kompensasjonssøknader til kommune og fylke, hvor det kreves ekstra tilskudd til Statens satser basert på lokale ekstrainntekter. For å gi søknaden tyngde, så sjekk først opp hva disse enheter har av kraftinntekter. Trolig kan lokalavisen hjelpe til med dette, eller bedre be om innsyn i Rådmannens prognoser for 2022.