Krøderbanen materiellrapport

Dette rapportskjemaet kan brukes for å melde feil og mangler ved lokomotiver, vogner og annet rullende materiell.
Det kan ta noe tid før rapporten leses. Hvis materiellenheten må brukes umiddelbart eller innen kort tid, og feilen er av en slik art at den må rettes før enheten kan brukes, må feilen meldes pr. telefon eller SMS til Materiellansvarlig eller Driftsbestyrer.

Felt merket med (*) må fylles ut.

Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldig e-postadresse
Ugyldige data

Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på "Send rapporten" og avvent kvittering.