Gamle Vossebanen bygningsrapport

Dette skjemaet kan brukes for å melde feil, skader eller hærverk på Gamle Vossebanens bygninger og andre anlegg som ikke har direkte tilknytning til spor og og sporbundet infrastruktur.
Det kan ta noe tid før rapporten leses. Hvis feilen er av en slik art at den må rettes umiddelbart for å unngå ytterligere skade (knust vindu, takskade e.l.) må feilen meldes pr. telefon eller SMS til Driftsbestyrer.

Felt merket med (*) må fylles ut.

Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldig e-postadresse
Ugyldige data

Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på "Send rapporten" og avvent kvittering.