Gamle Vossebanen infrastrukturrapport

Dette rapportskjemaet kan brukes for å melde feil og mangler ved jernbaneinfrastrukturen (sporet, sportraseen, signaler, planoverganger, plattformer og annet som er direkte tilknyttet dette). Det kan ta noe tid før rapporten leses. Hvis feilen er av en slik art at det kan oppstå fare ved kjøring av tog eller skift må foreskrevne signaler settes opp i henhold til regelverket og feilen meldes pr. telefon eller SMS til Togleder/Togekspeditør, Driftsbestyrer eller Baneansvarlig.

Felt merket med (*) må fylles ut.

Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldig e-postadresse
Ugyldige data

Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på "Send rapporten" og avvent kvittering.