Gamle Vossebanen hendelsesrapport / avvikrapport

Dette skjemaet brukes for å rapportere ulykker, uhell og uønskede hendelser i jernbanetrafikken.
For rapportering av hendelser på planoverganger hvor veifarende er involvert (bil, traktor, motorredskap, sykkel/motorsykkel, hest, husdyr, fotgjenger), bruk rapportskjema for planoverganghendelser. Hvis forholdet gjelder umiddelbar fare for sikkerheten må du uten opphold varsle togleder, togekspeditør eller annen operativ enhet ved Gamle Vossebanen.

Felt merket med (*) må fylles ut.

Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldig e-postadresse
Ugyldige data

Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på "Send rapporten" og avvent kvittering.