Gamle Vossebanen planovergangrapport

Dette skjemaet brukes for å rapportere hendelser i forbindelse med planoverganger når veifarende er involvert (bil, traktor, motorredskap, sykkel/motorsykkel, hest, husdyr, fotgjenger). For rapportering av andre typer hendelser, inkludert ferdsel i sporet, bruk rapportskjema for hendelser og avvik. Hvis forholdet gjelder umiddelbar fare for sikkerheten må du uten opphold varsle togleder, togekspeditør eller annen operativ enhet ved Gamle Vossebanen.

Felt merket med (*) må fylles ut.

Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldig e-postadresse
Ugyldige data

Når skjemaet er ferdig utfylt, klikk på "Send rapporten" og avvent kvittering.