hovtun 0004m 

Foto: Halvard Hovtun

Generelt

Aktivitetsavdeling Trøndelag er en avdeling for de aktive i Trøndelag. Avdelingens målsetning er å bidra der det er behov, enten det er oppussing av materiell i 1:1, drift av museumstog, eller bidra i arrangementer. Avdelingen er således et supplement til Lokalavdeling Trøndelag. 

Avdelingen har i dag èn enhet, det er skiftetraktor 206.040. I tillegg har avdelingen ansvar for store mengder historisk dokumentasjon, gjenstander og utstyr tilhørende stasjoner og jernbanestrekninger i Midt-Norge. En del av denne samlingen er utlånt til restauranten "Røft" på Trondheim S, og kan sees der.

 

Historikk

Aktivitetsavdeling Trøndelag så dagens lys høsten 2021. Imidlertid dreier dette seg kun om et navnebytte. Avdelingen het tidligere "Verkstedgruppe Trøndelag", og ble stiftet 20.mars 2004. Denne var igjen en videreføring av en lang tradisjon i Trondeim. Før 2004 var dette en gruppe aktive i Lokalavdeling Trøndelag som jobbet jevtn og trutt, og tilholdsstedet var det gamle snekkerverkstedet på Marienborg Verksted.  (Det som nå  huser bl.a  togledersentralen). Som et resultat av en vedtektsendring i Norsk Jernbaneklubb, ble praktisk dugnadsarbeid skilt fra aktiviteten i lokalavdelingene. De aktive i Trøndelag dannet da aktivitetsavdelingen "Verkstedgruppe Trøndelag". 

Formålet til Verkstedgruppe Trøndelag var hovedsaklig å bevare stålvognsmateriellet til NJK. Dette er stålvogner av B-3 typen fra 1960-tallet. En del annet materiell ble også ivaretatt, for full oversikt se fanen "materiell". I tillegg til dette hadde Verkstedgruppen et stort delelager som i dag er sendt til forskjellige lokasjoner, hvorav Norsk Jernbanemuseum er den største mottakeren.

Verkstedgruppe Trøndelag hadde tilhold på Støren hvor man disponerte Natostallen med totalt 120 meter innendørs sporplass, samt utendørs sporplass etter behov. I 2020 startet imidlertid BaneNOR Eiendom bygging av ny vedlikeholdsbase og hensettingsspor for type 76. Dette medførte at Verkstedgruppe Trøndelag måtte flytte alt materiell og finne annen plass til virksomheten, noe man ikke lyktes med tross stor innsats. Natostallen og all annen historisk bygningsmasse på Støren er i dag borte. 

 

Styre

  • Lars Helge Vikan, leder
  • Per Arne Wilson, styremedlem
  • Stein Erik Paulsen, kasserer

 

Kontakt

Besøksadresse: Cecilienborgveien 2, 7018 Trondheim (Lokalavdelingens medlemslokale)
Postadresse: Norsk Jernbaneklubb Verkstedgruppe Trøndelag, Postboks 6183 Torgård, N-7435 TRONDHEIM

E-post: trondelag@njkno

Postgirokonto: 0539 26 51790
Organisasjonsnr. 992 070 919