Ingen ferdsel i sporet gjelder hele året, også utenom sesongen!

ON CB831 warnin M 20170406182247

Selv om publikumsesongen er over så er det fortsatt både farlig og forbudt å ferdes i skinnegangen. Det kjøres arbeidstog på sporet alle dager. 24/7/365 og til alle døgnets tider for å sikre at dagens jernbane er klar for neste års sesong. Det er også farlig å ferdes på glatte sviller med fare for å skli og snuble. Et fall med hodet mot skinnegangen kan bli fatalt. Gangtrafikk i sporet forskyver pukkballasten slik at vedlikeholdet blir dyrere for vår frivillige organisasjon. Således er det slett ikke greit å gå i sporet. Det er strengt forbudt etter Jernbaneloven og dersom noen blir påtruffet i sporet, så vil de få advarsel og bli politianmeldt.

Bane NOR, sporentreprenører og de frivillige på Gamle Vossebanen gjennomfører vedlikeholdsarbeid på banen både i og utenfor sesongen. Dette er svillebytte, vegitasjonskontroll, grøfterensk, på fyll av ballast for å nevne noe. Dette arbeidet foregår både på dagtid og om kvelden, hverdag og i helg. Derfor er all ferdsel i skinnene farlig hele året.

Vi ønsker dere alle velkomne tilbake til museumsbanen neste år!