hovtun 0004m 

Foto: Halvard Hovtun

Generelt

Verkstedgruppe Trøndelag ble stiftet 20.mars 2004 med tilhørighet i Trondheim. Verkstedgruppen er en aktivitetsavdeling under Norsk Jernbaneklubb og består av personer som ønsker å bidra aktivt til bevaring av museumsmateriell.  

Verkstedgruppe Trøndelag er en videreføring av en lang tradisjon i Trondeim.  Før 2004 var det en gruppe i Lokalavdeling Trøndelag som jobbet jevtn og trutt, og tilholdsstedet var det gamle snekkerverkstedet på Marienborg Verksted.  (Det som nå  huser bl.a  togledersentralen). Som et resultat av en vedtektsendring, ble praktisk dugnadsarbeid skilt fra aktiviteten i lokalavdelingene. De aktive i Trøndelag dannet da aktivitetsavdelingen "Verkstedgruppe Trøndelag".

Formålet til Verkstedgruppe Trøndelag er hovedsaklig å bevare stålvognsmateriellet til NJK. Dette er stålvogner av B-3 typen fra 1960-tallet. I tillegg har Verkstedgruppen ivaretatt motorvognsettet bestående av BM 91H.02 og styrevogn BFS 91.62. Motorvogn BM 91H.02 er for tiden disponert av museet Krøderbanen, og er driftsvogn der.

I tillegg til dette har Verkstedgruppen flere lagervogner som inneholder et betydelig reservedelslager til stålvogner, Di 2, Di 3 og motorvogner. Vi er også aktive i å ta vare på historisk dokumentasjon, gjenstander og utstyr tilhørende stasjoner og jernbanestrekninger i midt-norge.

Verkstedgruppe Trøndelag holder i dag til på Støren hvor vi disponerer Natostallen med totalt 120 meter innendørs sporplass, samt utendørs sporplass etter behov.

  • Lars Helge H. Vikan, Leder
  • Stein Erik Paulsen, Kasserer
  • Vegard Aunan, styremedlem
  • Thomas Markovic, styremedlem
  • Atle Bergkvist, styremedlem
  • Tom Rønne, styremedlem 

 

Kontakt

Besøksadresse: Cecilienborgveien 2, 7018 Trondheim (Lokalavdelingens medlemslokale)
Postadresse: Norsk Jernbaneklubb Verkstedgruppe Trøndelag, Postboks 6183 Torgård, N-7435 TRONDHEIM

E-post: trondelag@njkno

Postgirokonto: 0539 26 51790
Organisasjonsnr. 992 070 919

Støtt oss

Ønsker du å støtte NJKs materiellprosjekter, arbeid og innsats i Trøndelag, er vi takknemlige for ditt bidrag! Benytt vårt kontonummer eller meld deg på vårt nyhetsbrev og bli oppdatert på hva som skjer i avdelingen. Vi tar gjerne i mot annen støtte også, som for eksempel materialer og utstyr/verktøy. NJK er godkjent som mottaker av skattefrie gaver. Det er mulig å støtte verkstedgruppen lokalt, ved å gi gaver til "Materiellprosjekter". Oppgi også evt. hvilken enhet/materiell du ønsker gaven skal gå til. 

Bidrag kan også gis via Vipps til 88408. Det er da viktig at meldingen merkes med hva man ønsker å støtte. 

NJK er medlem av Grasrotandelen, se menyen oppe til venstre.