Lysaker: Saktekjøring

Lysaker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Dette skyldes strømproblemer. Bane NOR jobber med å rette feilen. Linje L1: Taxipendel mellom Sandvika og Lysaker | Linje L2 og L21: Taxipendel mellom Sandvika og Lysaker. Vi arbeider med å organisere alternativ transport. Første av 4 busser forventes til Sandvika kl 08:00

Lysaker: Saktekjøring

Lysaker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Dette skyldes strømproblemer. Bane NOR jobber med å rette feilen. Linje L1: Taxipendel mellom Sandvika og Lysaker | Linje L2 og L21: Taxipendel mellom Sandvika og Lysaker.

Lysaker: Saktekjøring

Lysaker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Dette skyldes strømproblemer. Bane NOR jobber med å rette feilen. Linje L1: Taxipendel mellom Lysaker og Sandvika | Linje L2 og L21: Taxipendel mellom Lysaker og Stabekk.

Lysaker: Saktekjøring

Lysaker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Dette skyldes signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Linje L1: Busspendel mellom Lysaker og Sandvika | Linje L2 og L21: Taxipendel mellom Lysaker og Stabekk.

Hell-Storlien: Helt stengt

Hell-Storlien er stengt for togtrafikk.Tog 17XX er innstilt mellom Hell og Storlien. Toget kjøres ekstra til Stjørdal. På Stjørdal blir det overgang til buss retning Storlien. Tog 17xx fra Storlien er innstilt. Det kjøres buss fra Storlien. På strekningen Hell-Trondheim/Heimdal stopper bussen kun for avstigning og reisende henvises til andre tog.

Lillestrøm-Gardermoen: Delvis stengt

Lillestrøm-Gardermoen har færre spor i bruk. Dette skyldes signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi kjører buss fra Drammen til Skien for reisende som kommer fra strekningen Eidsvoll-Lillestrøm. Linje R11 innstilles mellom Oslo S og Eidsvoll | Vi henviser til øvrige tog som kjører. Linje R10 stopper ekstra ved Eidsvoll Verk.

Lillestrøm-Gardermoen: Delvis stengt

Lillestrøm-Gardermoen har færre spor i bruk. Dette skyldes signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Linje R11 innstilles mellom Oslo S og Eidsvoll | Vi henviser til øvrige tog som kjører. Linje R10 stopper ekstra ved Eidsvoll Verk.

Oslo S-Lillestrøm: Delvis stengt

Oslo S-Lillestrøm har færre spor i bruk. Dette skyldes signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen. Du må regne med forsinkelser. Annenhver linje L1 innstilles mellom Oslo S og Lillestrøm | Linje L14 innstilles mellom Asker og Skøyen | Vi henviser til øvrige tog som kjører.

Lysaker-Skøyen: Delvis stengt

Lysaker-Skøyen har færre spor i bruk. Dette skyldes signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen. Du må regne med forsinkelser. Linje L1: Taxipendel mellom Lysaker og Sandvika | Linje L2 og L21: Taxipendel mellom Lysaker og Stabekk.