Grua-Roa: Saktekjøring opphevet

Grua-Roa: Togene kjører med normal hastighet.