Heggedal: Saktekjøring opphevet

Heggedal: Togene kjører med normal hastighet.