Åmot: Saktekjøring opphevet

Åmot: Togene kjører med normal hastighet.