Jessnes: Saktekjøring opphevet

Jessnes: Togene kjører med normal hastighet.