Darbu: Saktekjøring opphevet

Darbu: Togene kjører med normal hastighet.