Vestby-Hølen: Saktekjøring opphevet

Vestby-Hølen: Togene kjører med normal hastighet.