Lørenskog: Saktekjøring opphevet

Lørenskog: Togene kjører med normal hastighet.