Jessheim-Hauerseter: Saktekjøring opphevet

Jessheim-Hauerseter: Togene kjører med normal hastighet.