Hauketo- : Saktekjøring opphevet

Hauketo- : Togene kjører med normal hastighet.