Ljan stasjon: Saktekjøring opphevet

Ljan stasjon: Togene kjører med normal hastighet.