Finse-Haugastøl: Saktekjøring opphevet

Finse-Haugastøl: Togene kjører med normal hastighet.