Eidsvoll: Saktekjøring opphevet

Eidsvoll: Togene kjører med normal hastighet.