Lillestrøm stasjon: Saktekjøring opphevet

Lillestrøm stasjon: Togene kjører med normal hastighet.