Tønsberg stasjon: Saktekjøring opphevet

Tønsberg stasjon: Togene kjører med normal hastighet.