Ål-Geilo: Saktekjøring opphevet

Ål-Geilo: Togene kjører med normal hastighet.