Oslo S: Saktekjøring opphevet

Oslo S: Togene kjører med normal hastighet.