Daler: Saktekjøring opphevet

Daler: Togene kjører med normal hastighet.