Grorud : Saktekjøring opphevet

Grorud : Togene kjører med normal hastighet.