Strømmen: Saktekjøring opphevet

Strømmen: Togene kjører med normal hastighet.