Skøyen: Saktekjøring opphevet

Skøyen: Togene kjører med normal hastighet.