Eidsvoll-Gardermoen: Saktekjøring opphevet

Eidsvoll-Gardermoen: Togene kjører med normal hastighet.