Hokksund-Steinberg: Saktekjøring opphevet

Hokksund-Steinberg: Togene kjører med normal hastighet.