Lillestrøm: Saktekjøring opphevet

Lillestrøm: Togene kjører med normal hastighet.