Steinberg : Saktekjøring opphevet

Steinberg : Togene kjører med normal hastighet.