Lysaker-Sandvika: Saktekjøring opphevet

Lysaker-Sandvika: Togene kjører med normal hastighet.