Vestby - Ski: Åpnet for trafikk (var delvis stengt)

Vestby - Ski har alle spor åpne for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.