Nationaltheatret-Oslo S: Saktekjøring opphevet

Nationaltheatret-Oslo S: Togene kjører med normal hastighet.