Drammen-Sande: Saktekjøring opphevet

Drammen-Sande: Togene kjører med normal hastighet.