Hauerseter: Saktekjøring opphevet

Hauerseter: Togene kjører med normal hastighet.