Bergen-Arna: Saktekjøring opphevet

Bergen-Arna: Togene kjører med normal hastighet.