Ljan-Holmlia hp: Åpnet for trafikk (var delvis stengt)

Ljan-Holmlia hp har alle spor åpne for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.